DOELGROEP

Wij bieden opvang aan kinderen tussen de zes en achttien jaar met een complexe (gedrags) problematiek. Kinderen die leven in gezinshuizen, instellingen, pleeggezinnen en crisisgezinnen hebben al veel meegemaakt in hun jonge leven. Bij ons moet logeren vooral leuk zijn. Tijdens het verblijf worden de logé(s) door ons niet behandeld. Wij zetten ons in om kinderen een gestructureerd en ontspannen verblijf in huiselijke sfeer te bieden. 

Bij ons kunnen zowel instellingen als particulieren gebruik maken van onze logeermogelijkheden. Wij hebben momenteel geen wachtlijst en zetten de belangen van kinderen die bij ons komen logeren voorop. Of kinderen eenmalig of structureel gebruik maken van onze opvang is voor ons niet relevant. Zolang wij hen, hun ouders of de instelling kunnen ontlasten maakt de duur van het verblijf ons niet uit. De duur van het verblijf is nader overeen te komen. 

Onze logeeropvang is niet geschikt voor kinderen of jongeren met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen. 

Heeft u vragen of wilt u graag een jongere bij ons plaatsen dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Gaat u hiervoor naar onze contactpagina. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren.