KLACHTEN   

Wij willen onze logés zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen tijdens het logeermoment. Voorafgaand, tijdens en na elk verblijf wordt de tevredenheid van onze logés gemonitord en gecommuniceerd. Indien nodig worden klachten direct aangepakt. Daarnaast evalueren wij de logeerweekenden en vakanties met de instelling/gezinshuisouders waarbij klachten t.a.v. onze logeeropvang worden besproken.

Praten helpt meestal al
Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat iemand ontevreden is. Meestal kunnen zaken in goed overleg tussen jongeren en/of begeleiders/verzorgers samen met ons worden opgelost. Als dit gesprek niets oplost, kan door de jongeren, begeleiders/verzorgers een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Wilt u een gesprek met een onafhankelijke persoon, dan kan dit natuurlijk ook. Wij verwijzen je graag door naar de juiste vertrouwenspersoon.

Klachtencommissie
Het is ook mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De commissie voert een onderzoek uit, bepaalt of de klacht terecht is en doet uitspraak over wat een oplossing zou kunnen zijn.

Voor contact met de klachtencommissie verwijzen wij je graag door naar de instelling / gezinshuis waar de jongere verblijft.