TARIEVEN 

Wij rekenen een standaard tarief per dag voor logeeropvang inclusief overnachting. Voor crisisopvang rekenen wij een extra vergoeding van € 60,= per dag inclusief overnachting bovenop het standaard tarief. Wilt u meer informatie over de tarieven die wij hanteren of wilt u een logeermoment reserveren, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag. 

Vervoer: Het ophalen en wegbrengen van jongeren is voor ons geen probleem en kan in overleg worden besproken. De kilometervergoeding die hiervoor in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de afstand tussen onze opvang en de plaats waar de jongeren dienen te worden opgehaald. Uiteraard wordt dit vooraf afgestemd en komt u achteraf niet voor verassingen te staan. 

PGB: Het tarief dat wij berekenen kan veelal worden gefinancierd vanuit het PGB. In 2016 gold dat met een PGB maximaal 156 etmalen logeeropvang kon worden ingekocht. Hiermee kon drie etmalen logeeropvang per week worden ingekocht of een langere logeerperiode. Lees hierover meer op www.pgb.nl.

Regels: Om het voor een ieder zo prettig mogelijk te maken binnen onze logeeropvang hebben wij een aantal spelregels en gedragscodes voor het logeren opgesteld. Indien gewenst kunnen wij hier nader uitleg over geven. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.