CRISISOPVANG & OBSERVATIE

Onze crisisopvang is bedoeld voor jongeren in crisissituaties die, om welke reden dan ook, dakloos zijn geworden en acuut opvang nodig hebben. Het verblijf is altijd van tijdelijke aard. Het verblijf is daarom altijd zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. In deze periode wordt er gekeken wat het perspectief is en of het kind naar huis kan of dat er een ander plek nodig is. 


In deze periode leren wij het kind beter kennen en kijken we naar de gedragingen van het kind zelf en het systeem. Wat gaat goed en wat en waar loopt het kind tegenaan. Zo kunnen we adviseren en meedenken in wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo wordt het duidelijk wat het kind in de (nabije) toekomst nodig heeft op het gebied van opgroeien, opvoeden, wonen en hulpverlening. Alle bevindingen worden besproken met onze gedragswetenschapper en de CJG medewerker die de plaatsing van het kind heeft mogelijk gemaakt.


Het kan ook dat een jongere en het gezin even op adem moeten komen en het kind bij ons verblijft ter overbrugging om beter zicht te krijgen op patronen. Er wordt in deze periode samengewerkt met het netwerk en hulpverlening. Er wordt toegewerkt aan een terugplaatsing bij de ouder(s).

Plaatsing is alleen mogelijk wanneer kinderen uit de gemeente komen waar een overeenkomst mee is of middels een maatwerkcontract. Mocht er een crisisplek nodig zijn voor kinderen uit een andere gemeente dan is dat via een maatwerkcontract mogelijk. Er is dan een schriftelijke toezegging nodig om tot plaatsen over te gaan.

 

Wilt u gebruik maken van onze crisisopvang, neem dan contact met ons op. Wij streven ernaar direct actie te ondernemen.