COMFORT HOME GLD

 

 

KLACHTEN? VERTEL HET ONS OF .....

Wij streven er naar om onze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Dagelijks wordt de tevredenheid van onze jongeren gemonitord en gecommuniceerd. Indien nodig worden klachten direct aangepakt. Daarnaast evalueren wij periodiek met gedrags-wetenschappers, plaatsing coördinatoren en (gezinshuis)ouders waarbij klachten en ontevredenheden worden besproken. Daar waar nodig worden externe, onafhankelijke begeleiders ingezet.

Praten helpt meestal al: Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat iemand ontevreden is. Meestal kunnen zaken in goed overleg tussen jongeren en/of begeleiders/verzorgers samen met ons worden opgelost. Als dit gesprek niets oplost, kan door de jongeren, ouders/verzorgers een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesloten bij Adviespunt Zorgbelang Gelderland. 

Wilt u een gesprek met een onafhankelijke persoon, dan kan dit natuurlijk ook. Wij verwijzen je graag door naar de juiste vertrouwenspersoon die ons en onze jongeren kent. 

Klachtencommissie: Het is ook mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De commissie voert een onderzoek uit, bepaalt of de klacht terecht is en doet uitspraak over wat een oplossing zou kunnen zijn.