COMFORT HOME GLD

 

KLEINSCHALIGE OPVANGMOGELIJKHEDEN & DAGBESTEDING

|| AANWEZIGHEID VAN EEN ERVARINGSDESKUNDIGE ||

VERANDER EEN LEVEN DOOR HET PERSPECTIEF TE VERANDEREN

LANGDURIGE OPVANG

|| 1 BESCHIKBARE PLEK ||

Wij zijn een kleinschalig gezinshuis die gericht is om  jeugdigen in de leeftijd van 6 - 18 jaar te begeleiden, veelal met hechtings- en gedrags-problematiek. Ontwikkeling van autonomie staat bij ons centraal. Hierbij gaan we vooral uit van de talenten van de kinderen en werken samen aan wat ze nog moeten leren. We kijken naar (probleem)gedrag door ons te richten op de onderliggende oorzaken. Focus ligt op normalisatie en stabilisatie. Het netwerk wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk betrokken.

Als gezinshuisouders vormen wij de vaste basis en bieden professionele begeleiding onder aanwezigheid van een ervaringsdeskundige.

TIJDELIJKE OPVANG

|| BESCHIKBARE PLEKKEN ||

In weekenden en vakanties bieden wij de mogelijkheid om jongens en meiden op te vangen die (tijdelijk) niet naar huis kunnen in de vorm van logeeropvang. Kinderen krijgen de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben om zich thuis te voelen en zich te kunnen ontspannen. Uit logeren moet vooral leuk zijn. Activiteiten worden aangepast aan de behoefte en wensen van de jongeren binnen de gestelde kaders en dragen bij aan een ontspannen en gevarieerd weekend- en/of vakantieverblijf.


Onze crisisopvang is bedoelt voor jongens in de leeftijd van 6 - 18 jaar in crisissituaties die, om welke reden dan ook, dakloos zijn geworden en acuut opvang nodig hebben. 

DAGBESTEDING 

|| BESCHIKBARE PLEKKEN ||

Voor jongeren en (jong) volwassenen(m/v) die vastlopen in onze maatschappij.  In onze houtwerkplaats kloven wij hout, voeren wij diverse houtprojecten uit met behulp van een lasersnijder en restylen wij meubels die in onze kleinschalige winkel worden verkocht. Daarnaast bouwen & verhuren wij Lego


De activiteiten dragen bij aan ieders ontwikkeling en worden aangepast aan het individu met als doel de zelf-redzaamheid te vergroten om terug te keren in de maatschappij naar regulier werk daar waar mogelijk.  


Er wordt gewerkt met kleine en grote machines en gereedschappen altijd onder begeleiding. Wij bieden op vele werkterreinen dagbesteding aan.


Disclaimer: aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMFORT HOME.